přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 17. února 2016

4Q 2015 - Těžiště nabídky se přesouvá do vyššího segmentu


Detailnější pohled na rozložení nabídky nových bytů na trhu v Praze zobrazuje segmentace dle desetitisícových pásem. Nejsilnější zastoupení má segment 50 – 60 tis., který oproti předchozímu období (3Q 2015) narostl o 3 %. Se stejným nárůstem jsme se setkali u segmentu 60 – 70 tis..


Opačným směrem se pohybovaly obě pásma pod nejpočetnějším segmentem. Levnější byty s cenou pod 50 tis. Kč za m2 se na trhu objevují mnohem méně. V posledním kvartálu nejvíce rostlo zastoupení bytů v segmentech 50 000 – 70 000 Kč s DPH / m2, které tak mají vůbec největší podíl na trhu (57 %).

Hranice 60 tis. stále rozděluje trh na dvě rovnoměrné části, tak jako to potvrzuje předchozí příspěvek blogu.


Srovnání detailních segmentů můžeme provést i se vzorkem 6600 bytů, které byly dostupné na konci předchozího orku 2014. Z grafu je zřejmé, jak se situace na trhu změnila. Všechny segmenty pod průměrnou cenou, která byla na konci loňského roku necelých 62.000 Kč s DPH/ m2, poklesly – nevětší pokles 4 % zaznamenal segment 40 – 50 tis..

Naopak růst sledujeme u všech segmentu od 60 do 100 tis. Kč s DPH/ m2, toto srovnání potvrzuje, že se na trhu vyskytují projekty s vyšší nabídkovou cenou. A v současné chvíli je jich mnohem více než superlevných.

Nově jsme sestavili ukazatel, který zobrazuje detailnější rozložení nabídky do cenových skupin. Ty jsou vytvořeny v pravidelných intervalech po 10.000 Kč s DPH / m2 a ohraničené dvěma krajními extrémy (40.000 Kč s DPH / m2 a 100.000 Kč s DPH / m2)

Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat