přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pondělí 14. března 2016

Průzkum ARTN: realitní experti věří v řízený dialog o územním rozvoji


Situace na českém trhu nemovitostí je nadále příznivá, odborníci očekávají v roce 2016 konsolidaci hlavních hráčů na trhu, specializaci na best-in-class aktivity a růst kvality projektů. Pokračovat bude pozvolný růst cen, zejména v rezidencích, a přibývat bude českých subjektů v oblasti investic. V Praze však dojde ke zpomalení výstavby a bez jasných pravidel a koncepce územního rozvoje bude dopad na odvětví silnější. Vyplývá to z průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), jehož cílem je odhalit nejvýraznější trendy na trhu nemovitostí v letech 2016-2017.

Nejvěší změnu očekává většina respondentů v oblasti rezidencí. I přes mírný růst cen vlivem výhodných úrokových sazeb poptávka po bytech kulminuje a lze tedy očekávat během těchto dvou let bod zlomu. V kancelářském segmentu lze předpokládat stabilizaci nájmů a ozdravení nájemních podmínek s ohledem na snížený objem nabídky nových prostor v Praze. Téměř čtvrtina účastníků šetření se domnívá, že dlouho očekávané změny nyní nastanou v oblasti zprostředkovatelských služeb, kde se projeví vliv dopadu regulace a kultivace prostředí v souvislosti s přijetím zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů. Pozitivní sentiment přetrvává v oblasti investic, který je však determinován limitovanou nabídkou kvalitních projektů.

V hodnocení vlivů na realitní sektor je patrná stále rostoucí důvěra v domácí ekonomiku. 75 % dotázaných považuje domácí ekonomiku za nejvýznamnější pozitivní faktor. Naopak za nejsilnější negativní faktor označilo 55 % respondentů vliv fungování státní správy a samosprávy. Pro srovnání lze uvést, že v loňském roce se na tuto nechvalnou pozici dostala legislativa s 50 %.

Nejvyšší nárůst nových projektů je poprvé v historii průzkumu ARTN očekáván na trhu průmyslových a skladových prostor (83 % dotazovaných). Z hlediska lokací se pozornost obrací rovnocenně na Brno a Plzeň, dále Ústí n. Labem, Ostravu a Liberec. Na druhém místě jsou rezidence, kde stále převládá nová bytová výstavba v Praze a s odstupem pak Brno, Plzeň a Hradec Králové. Na žebříčku krajských měst se v celkovém potenciálu pro nový development umístilo na prvním místě Brno, na druhém Plzeň a na třetím Hradec Králové, ovšem jen těsně před Ostravou.

Monika Kofroňová, výkonná manažerka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 

Žádné komentáře:

Okomentovat