přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 6. dubna 2016

4Q 2015 - Průměrná cena poptávky vzrostla o 6,6 %


Postupný nárůst průměrné ceny prodaných bytů v Praze v minulém roce se těsně přiblížil hranici 60 000 korun za m2 a meziročně se tak navýšil o 6,6 procenta. Posiloval zejména segment bytů, které jsou v cenovém rozpětí od 50 tisíc korun za m2


Relativně významnou dynamiku rovněž zaznamenala kategorie prodaných bytů, jejichž cena se pohybuje mezi 60 až 70 tisíci korunami za m2. Díky výše uvedenému proto také ve střednědobém horizontu posiluje prodej bytů ve středním a vyšším cenovém segmentu a naopak oslabuje podíl nejlevnějších bytů.


Graf znázorňuje postupný vývoj odchylky průměrné ceny prodaných bytů od průměrné ceny bytů dostupných za dané období. V období 2013 – 2014 se tato odchylka chovala téměř konstantně a pohybovala se na úrovni – 10 %. Průměrná cena skutečně prodávaných bytů byla tedy o 10 % nižší než průměrná cena nabízených dostupných bytů.

Na konci roku 2014, kdy jsme zaregistrovali prvotní pozvolný nárůst průměrné ceny dostupných bytů, se projevil se zpožděním také pokles odchylky. Z následného chování křivky vývoje odchylky lze usuzovat, že je poptávka na rezidenčním trhu tažená nabídkou, což se projevilo v pozvolném růstu křivky a přibližování se odchylky nulové ose.

Na konci roku činila odchylka pouze 6 % a vzhledem k očekávanému vývoji trhu je možné odhadovat další přibližování nule.


Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt (poslední zveřejněná cena v době prodeje bytu) a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat