přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 3. května 2016

1Q 2016 - Vysoké prodeje oslabují nepružnou nabídku


Proti pokračující expanzí trhu na straně poptávky přichází již dlouhodobější trend poklesu nabídky, což má za následek zvyšování ceny bytů. Taktéž již dlouhodobě pozorujeme zvyšování nabídkových cen developerských projektů, za kterým se s menším časovým posunem přidal také růst cen, za které se byty prodávají. Zvyšování prodejních cen je vytaženo právě zvyšující se nabídkovou cenou, stejně tak zlepšující se situací celé ekonomiky, která za má za následek ochotou zákazníků kupovat kvalitnější nové bydlení.

V prvním čtvrtletí 2016 se v Praze prodalo 1600 nových bytů. Poptávka pokračuje ve stále vysokém tempu předchozích období, kdy se v předchozím roce kvartálně prodávalo: 1850, 1700, 1700 a 1750. Meziročně prodej poklesl o 15 %. Nicméně se jedná o nový ukazatel, který v sobě již nezahrnuje byty v projektech bez ÚR. Bez tohoto očištění se zdají být prodeje v podobné úrovni.


Nadále pokračuje propad nabídky dostupných bytů na trhu, jelikož se oproti předchozímu období, kdy bylo na trhu nabízeno 5800 bytů, snížila zásoba o 10,5 % a zastavila se na 5250 bytech. Meziročně tento výsledek znamená propad 20,5 %.

Pokračující pád, tak by se zjednodušeně dal popsat stav zásoby dostupných nových bytů v Praze. Po propadu, který probíhal ve druhé polovině loňského roku, nabídka znovu oslabila. Meziročně to znamená propad už o pětinu bytů. V tuto chvíli je na trhu 5250 dostupných bytů. Srovnání s přechozím obdobím ukazuje propad 9,5 %. 

Vzhledem k nové metodice, která neumožňuje započítávat do nabídky byty v projektech bez vydaného pravomocného územního rozhodnutí nebo v projektech, které již jednou prodávány byly, bylo kromě přirozeného úbytku ještě odebráno zhruba 100 dalších bytů.

Na konci prvního čtvrtletí 2016 mělo v Praze v nabídce alespoň jeden dostupný byt na 158 aktivních developerů nebo investorů ve 249 developerských projektech. Skupina developerů se oproti předchozímu období zúžila o zhruba 5 %. Počet developerských projektů se taktéž snížil, o 12 %. Odhadovaná hodnota dostupných bytů na trhu je necelých 28 mld. Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat