přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 27. dubna 2016

1Q 2016 - Zpřísněná metodika


Od nového roku jsme přisotupili ke kroku, který zpřísňuje metodiku, využívanou ke statistickému popisu rezidenčního trhu.  Nová metodika, která lépe koresponduje s realitou na pražském developerském trhu bude za prodané vykazovat jen byty s již vydaným územním rozhodnutím. Tuto metodiku statistického sledování developerského trhu nově verifikuje nezávislý Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Zdrojem prezentovaných analýz jsou nadále veřejně dostupné ceníky uváděných jednotlivými developerskými společnostmi na jejich webových stránkách, které jsou situované v hlavním městě ČR. Jedná se o městské obvody Praha 1 až Praha 10 nebo městské části Praha 1 až Praha 22. Do pražských analýz nezahrnujeme developerské projekty na území okresů Praha-východ nebo Praha-západ (evidujeme je do Středočeského kraje).

Developerským projektem je projekt nebo každá jedna etapa projektu, kde je v nabídce alespoň jeden dostupný byt.

Dostupný byt je pro účely statistik charakterizován jako byt, který je možné zakoupit, tedy byt v ceníku vedený jako volný, dostupný, k dispozici apod., nebo také ústně rezervovaný, blokovaný, v jednání atp. Jinými slovy se jedná o byty, které nejsou prodány.

Za dostupný byt je nově považován pouze takový byt, který je prodáván v developerském projektu s již vydaným právoplatným územním rozhodnutím. Do sledovaných projektů nebudou nadále zařazovány projekty resp. byty, které byly v minulosti již prodávány, tak aby nevznikaly kumulované prodeje na jedné jednotce.

Prodaný byt je evidován se statusem prodaný, který používá více než 85 % developerů nebo prodejců na trhu. Další možností evidence prodaného bytu je jeho výmaz z ceníku. Jinými slovy se může jednat o ekvivalent uzavření Rezervační smlouvy na daný byt.

Nově bylo přidáno kritérium s minimálním rezervačním poplatkem skládaným při rezervační smlouvě ve výši 50.000 Kč. Na nově definované metodice se shodly tři participující společnosti Trigema, Central Group i Skanska Reality. Tuto metodiku statistického sledování developerského trhu nově verifikuje nezávislý Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Jakmile projekty, které podmínky nové metodiky nesplňují, ÚR v budoucnu získají, všechny dříve prodané byty jim budou započítány k období, ve kterém jim pravomocné územní rozhodnutí bude vydáno.

Průměrná cena je dle metodiky Trigema uváděna jako podíl celkové ceny bytu vč. DPH (bez garáže nebo parkovacího stání) podělená publikovanou celkovou podlahovou plochou bytu (dle NOZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

Žádné komentáře:

Okomentovat