přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 30. června 2016

1Q - Nabídka v regionech vyrovnanáRekordní zájem o nové byty se promítá rovněž do jejich zásoby. Nejvíce dostupných bytů bylo ke konci 1. kvartálu 2016 v Jihomoravském (1350 bytů) a Středočeském kraji (800 bytů). Odstup v případě dalších regionů je již značný. 

V Olomouckém kraji se jejich zásoba oproti předchozímu čtvrtletí sice navýšila na 260 bytových jednotek, v ostatních případech však zůstala stejná, resp. se ještě snížila. Důvodem může být nejen nižší poptávka po nových bytech v regionech, ale i prodlužující se schvalování nových projektů ze strany úřadů státní správy a samosprávy. Oblastmi s nejnižším počtem nově nabízených bytů jsou Pardubický, Královehradecký a Zlínský kraj. Celková zásoba dostupných bytů v regionech dosáhla k 31. březnu hodnoty 3710.


Vzhledem k náročnosti sběru dat z celé ČR se dosud stále jedná o odhadované výsledky. Zdrojem dat je monitoring cca 85 - 90 % trhu v regionech ČR. Prodeje jsou prozatím vyjadřovány jako úbytky dostupných bytů.

Žádné komentáře:

Okomentovat