přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pátek 10. června 2016

1Q - Poptávku táhnou byty na horní hranici středního segmentu


Prodeje v prvním kvartálu 2016 se při zjednodušeném pohledu na tři základní úrovně příliš nezměnily. Dle předpokladů oslabil nejslabší segment, jehož 2 % si připsal na své konto segment nejsilnější. Superlevné byty jsou zároveň na svém sledovaném minimu.

U tohoto ukazatele, segmentace prodaných je nadále dominantní střední segment. Při pohledu na trend růstu průměrné ceny na straně nabídky a především poptávky lze odhadovat, že tento stav nezůstane trvalý.Detailní segmentace potvrzuje předchozí ukazatel. Dominantní postavení středního segmentu 50 – 60 tis., při rozšířeném pohledu na segmenty od 50 do 80 Kč s DPH / m2 lze vidět 71% podíl všech prodaných bytů. Tyto segmenty jsou také jediné, jejichž zastoupení v prvním kvartálu rostly – dohromady o 9 %.

Všechny ostatní, na obou krajích spektra klesaly. Z toho je zřejmá síla středního proudu poptávky.Rozložení prodaných bytů do cenových segmentů je modifikací obdobného ukazatele u množiny dostupných bytů. Skupinu všech prodaných bytů jsme v roce 2014 rozdělili dle jejich průměrné ceny za m2 do tří cenových úrovní:
  • „<45“ | nejnižší s cenou do 45 000 Kč s DPH / m2
  • „45 - 60“ | střední s cenou od 45 000 do 60 000 Kč s DPH / m2 
  • „60>“ | vyšší s cenou nad 60 000 Kč s DPH / m2
Nově jsme sestavili ukazatel, který zobrazuje detailnější rozložení nabídky do cenových skupin. Ty jsou vytvořeny v pravidelných intervalech po 10.000 Kč s DPH / m2 a ohraničené dvěma krajními extrémy (40.000 Kč s DPH / m2 a 100.000 Kč s DPH / m2)

Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat