přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 2. srpna 2016

2Q - Rozšíření analýz o secondhandy


Od 1Q 2016 jsme zahájili sběr informací o trhu secondandových bytů v Praze. Důvodů pro tento krok bylo několik. Jednak jsou nabízené byty druhého prodeje přímými substituty nových bytů v developerských projektech. S prohlubující se kritickou situací na straně nabídky nových bytů a jejich razantnímu ubývání pak budou právě secondhandy velmi výrazně ovlivňovat vývoj trh s byty novými.

Samotný primární trh s novými byty pak přímo ovlivňuje zásobu dostupných secondhandů, stejně tak jako ceny a kvalitu. V neposlední řadě chceme ukázat souvislosti, které dosud nebyly veřejně prezentovány a současně uvést do významových vztahů oba trhy. Na tyto vazby postupně naváže také trh nájmů.

Úvod
Sledování secondhadového trhu je prozatím v testovacím módu a prezentované výstupy budou mít charakter stavových ukazatelů. Trendy a časové řady bude možné sledovat a následně prezentovat zhruba za rok.

Zdrojem prezentovaných analýz jsou veřejně dostupné informace ze zhruba 20 realitních serverů na českém trhu. Všechny prezentované výstupy jsou zatím analyzovány pro hl. město Praha, kterou jsme rozdělili stejně jako v případě primárního trhu. Jedná se o městské obvody Praha 1 až Praha 10 nebo městské části Praha 1 až Praha 22. Do pražských analýz nezahrnujeme byty na území okresů Praha-východ nebo Praha-západ (evidujeme je do Středočeského kraje).

Dostupný byt je pro účely statistik charakterizován jako byt, který je možné zakoupit. Všechny získané byty ze zdrojových serverů jsou očištěné o byty nabízené současně v developerských projektech a také je zajištěno započítávání více výskytů (duplicity apod.).
Poznámka: Z důvodů výrazných cenových extrémů budeme na počátku zveřejňovat průměr
i střední hodnotu (medián).

Základní parametry
Na trhu je k dispozici přes 8000 dostupných bytů, což znamená, že trh secondhandu je zhruba o 75 % větší než aktuální trh s novými byty. 

Průměrná cena je 66 234 Kč / m2 a medián 60 532 Kč / m2. Průměrná výměra nabízeného bytu je 78,7 m2 (medián 71,0 m2). 

Srovnání základních ukazatelů zobrazuje zajímavou informaci: Průměrná cena secondhandů je velmi podobná průměrné ceně prodávaných nových bytů.

Žádné komentáře:

Okomentovat