přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 9. listopadu 2016

3Q - Secondhandový trh dvojnásobný než primární


Na trhu je k dispozici přes 8700 dostupných bytů, což znamená, že trh secondhandu je zhruba dvojnásobně větší než aktuální trh s novými byty. 

Průměrná cena je 70 446 Kč / m2 a medián 64 815 Kč / m2. V případě aplikace eliminace extrémních hodnot (5 % nejdražších a 5 % nejlevnějších bytů v nabídce) získáme průměrnou cenu očištěnou. Ta se ve 3Q pohybuje na úrovni 67 529 Kč. Ve všech případech můžeme srovnávat s předchozím druhým čtvrtletím a ve všech případech se jedná o shodný výsledek: nárůst o cca 7 %. 

V předchozím období jsme zjistili jistou spojitost mezi průměrnou cenou nových bytů a průměrnou cenou secondhandů. Také současné vyhodnocení tvrzení potvrdilo a ještě více prohloubilo, neboť i cena secondhandů se vyvíjí podobným směrem a taktéž podobným tempem.
Průměrná výměra nabízeného bytu je 80,1 m2 (medián 72,0 m2). A v průběhu sledovaných měsíců se jedná o vývoj výměry směrem vzhůru o nepatrných 1 – 2 %.

Nabídka secondhandových bytů v Praze
Od 1Q 2016 jsme zahájili sběr informací o trhu secondandových bytů v Praze. Důvodů pro tento krok bylo několik. Jednak jsou nabízené byty druhého prodeje přímými substituty nových bytů v developerských projektech. S prohlubující se kritickou situací na straně nabídky nových bytů a jejich razantnímu ubývání pak budou právě secondhandy velmi výrazně ovlivňovat vývoj trhu s byty novými.

Samotný primární trh s novými byty pak přímo ovlivňuje zásobu dostupných secondhandů, stejně tak jako ceny a kvalitu. 

V neposlední řadě chceme ukázat souvislosti, které dosud nebyly veřejně prezentovány a současně uvést do významových vztahů oba trhy. Na tyto vazby postupně naváže také trh nájmů.
Pozn.
Sledování secondhandového trhu je prozatím v testovacím módu a prezentované výstupy budou mít charakter stavových ukazatelů (alespoň do konce roku 2016). Trendy a časové řady bude možné sledovat a následně prezentovat zhruba od 1. kvartálu 2017.
Zdrojem prezentovaných analýz jsou veřejně dostupné informace ze zhruba 20 realitních serverů na českém trhu. Všechny prezentované výstupy jsou zatím analyzovány pro hl. město Praha, kterou jsme rozdělili stejně jako v případě primárního trhu. Jedná se o městské obvody Praha 1 až Praha 10 nebo městské části Praha 1 až Praha 22. Do pražských analýz nezahrnujeme byty na území okresů Praha-východ nebo Praha-západ (evidujeme je do Středočeského kraje).

Secondhandový dostupný byt je pro účely statistik charakterizován jako byt, který je možné zakoupit. Všechny získané byty ze zdrojových serverů jsou očištěné o byty nabízené současně v developerských projektech a také je zajištěno započítávání více výskytů (duplicity apod.).

Poznámka: Z důvodů výrazných cenových extrémů budeme na počátku zveřejňovat průměr i střední hodnotu (medián).

Žádné komentáře:

Okomentovat