přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 23. února 2017

4Q - Cena secondhandů se přibližuje ceně nových bytů


Ve 4Q 2016 jsme na secondhandovém trhu v Praze evidovali zhruba 9400 dostupných bytů, což znamená mezikvartální nárůst o 600 bytů (7 %). V tuto chvíli je možné tvrdit, že tento trh je již téměř 2,5x větší než trh primární.


Průměrná cena secondhandového bytu velmi nepatrně vzrostla na 70 943 Kč / m2 (+ 0,7 %) a medián na 66 489 Kč / m2 (+ 2,6 %). V případě aplikace eliminace extrémních hodnot (5 % nejdražších a 5 % nejlevnějších bytů v nabídce) získáme průměrnou cenu očištěnou. Ta se ve 4Q pohybovala na úrovni 68 775 Kč (+ 1,9 %).


Srovnání průměrných cen nových a secondhandových bytů ukázalo na konci roku poněkud odlišné výsledky než na podzim. V některých městských obvodech se ceny velmi přibližují (vesměs se jedná o lokality s velkým výskytem panelových sídlišť), naopak ve vnějších částech centra Prahy, kde je situována starší zástavba se ceny výrazněji rozcházejí. 

Největší rozdíl je pochopitelně v přímém centru Prahy. Zde jsou extrémní rozdíly významně ovlivněny nedostatečně velkým vzorkem sledovaných bytů.

Popis
Sledování secondhandového trhu jsme ke konci roku 2016 ukončili v testovacím módu. Dosud měly prezentované výstupy charakter stavových ukazatelů. Trendy a časové řady bude možné sledovat a následně prezentovat zhruba od 1. kvartálu 2017.

Zdrojem prezentovaných analýz jsou veřejně dostupné informace ze zhruba 20 realitních serverů na českém trhu. Všechny prezentované výstupy jsou zatím analyzovány pro hl. město Praha, kterou jsme rozdělili stejně jako v případě primárního trhu. Jedná se o městské obvody Praha 1 až Praha 10 nebo městské části Praha 1 až Praha 22. Do pražských analýz nezahrnujeme byty na území okresů Praha-východ nebo Praha-západ (evidujeme je do Středočeského kraje).

Od počátku roku 2017 se pokusíme rozšířit působnost secondhandového trhu také na další regiony ČR.

Secondhandový dostupný byt je pro účely statistik charakterizován jako byt, který je možné zakoupit. Všechny získané byty ze zdrojových serverů jsou očištěné o byty nabízené současně v developerských projektech a také je zajištěno započítávání více výskytů (duplicity apod.).

Poznámka: Z důvodů výrazných cenových extrémů budeme na počátku zveřejňovat průměr
i střední hodnotu (medián).

Žádné komentáře:

Okomentovat