přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 16. března 2017

4Q - Rok 2016 nakonec prodejně velmi úspěšný


Poslední čtvrtletí roku 2016 se neslo v duchu pozitivní nálady na straně prodejů. Stejně  jako tomu bylo v každém z předešlých 5 let byl podzim a zima prodejně nejúspěšnější. Ve 4Q 2016 se nakonec prodeje vyšplhaly na jeden z nejvyšších výsledků sledovaného období. 1850 prodaných bytů nakonec způsobilo konečný celoroční prodej 6650 bytů.

Ve třetím kvartálu jsme zaznamenaly 1450 prodaných bytů, proto je mezikvartální nárůst téměř třicetiprocentní. Při meziročním porovnávání se jedná o pozvolný nárůst 5,7 %. 

 

V minulém období jsme odhadovali jako strop letošních prodejů hranici 7000 bytů, jako realističtější variantu jsme však zvažovali 6700 bytů. Po zvážení výsledků 3Q 2016 ale odhad letošního výsledku směřoval spíše na 6500 prodaných bytů. Nakonec byl celkový roční výsledek trochu optimističtější.

Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o 7procentní nárůst. Tento výsledek je již vypočítáván z očištěných dat minulého roku tak, abychom dostali stejnou srovnávací hladinu (prodané byty bez ÚR). Ve výsledcích minulých let jsme odhadovali reálný očištěný výsledek na hranici 6500. Po důkladnějším prostudování všech rizikových projektů byl nakonec výsledek ještě nepatrně zredukován na 6200 prodaných bytů. Roky 2014 – 2011 jsme již nepodrobovali hlubšímu zkoumání a ponechali jsme je v případě prodejních čísel neměnné.

Odhadovaná hodnota prodaných bytů na trhu znovu meziročně vzrostla těsně pod hranici 31 mld. Kč. Tento nárůst je způsobený jednak navýšením počtu kusu bytů, ale především také stále rostoucí cenou.


Nové výsledky lze prezentovat jako další úspěšný prodejní rok v kuse, kdy se prodeje zvedly o 7 %. Odhadovat budoucí vývoj, zejména s ohledem na obtížnou predikci ceny, je velmi náročné. S přihlédnutím na pozitivnější vývoj s přípravou projektů a jejich schvalování lze očekávat, že se postupně uvolní na trh další množství nových bytů. Ty kromě doplnění zásoby dostupných bytů na zdravou úroveň mohou redukovat průměrnou cenu bytů směrem dolů. To by pak udrželo trh v pozvolném růstu. Tento proces však není otázkou týdnů a zřejmě ani jednotek měsíců. Odhad 6500 prodaných bytů proto zůstane predikcí horní hranice prodejů příštího roku.

Žádné komentáře:

Okomentovat