přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 3. srpna 2017

2Q - Cena dostupných bytů za dva roky o 40 % vyšší


V průběhu druhého čtvrtletí se zásoba nově dostupných bytů mírně navýšila. S tím však byl spojený rovněž další růst průměrné ceny, která tak meziročně zdražila téměř o čtvrtinu. Od léta roku 2015 pak narostla o plných 40 procent.

Nové projekty, které na trh postupně přichází, bývají často ve vyšších cenových relacích, což se odráží ve výši průměrné ceny. Jak bylo uvedeno v předchozí části, cenově posiluje zejména nabídka bytů od 80 000 Kč s DPH/m2. Významným faktorem rostoucí ceny je také kvalita nových projektů. V kvalitě lze zohlednit především místo, protože mnoho nových projektů se stále více přibližuje samotnému centru nebo širšímu centru. Dalšími motory růstu ceny jsou zvyšující se kvalita staveb, implementace požadavků na splnění nízkoenergetických norem a pravděpodobně nejvíce přemrštěné cenové nároky majitelů pozemků nebo projektů s pokročilým stádiem povolení.

Vzhledem k tomu, že poptávka po novém bydlení stále ještě převyšuje nabídku, nelze ani pro další období očekávat, že bude průměrná cena stagnovat, nebo se dokonce snižovat. Do konce tohoto roku bude proto pravděpodobně ještě růst a to zejména kvůli segmentu bytů s průměrnou cenou převyšující hranici 100 000 Kč s DPH/m2.Hranici 80 000 Kč za m2 překročil opět také průměr očištěný o extrémy. Pokud tedy eliminujeme cenové extrémy na trhu, tj. očistíme data o 5 % nejdražších a nejlevnějších bytů v nabídce dle jejich průměrné ceny za m2, pak z takto nově stanovené skupiny dostupných bytů vychází průměr 80 870 Kč s DPH / m2 (nárůst o 0,5 % oproti 1Q, meziroční nárůst o 19,77 %). Medián, střední hodnota průměrné ceny za m2 plochy, je 80 767 Kč s DPH / m2 (nárůst o 2,83 % oproti 1Q, meziročně o 23,2 %).

Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat