přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 27. září 2016

2Q - Prodej v regionech narostl o pětinuV jarním období jsme zaregistrovali pozitivní vývoj prodejů v krajích ČR. Cca ve třetině krajů sice prodej mezikvartálně poklesl (SČ, PAR, KH, VYS, KV), v ostatních pak zelené číslice naopak indikují nárůst. Celkově se v ČR (bez Prahy) prodalo 1350 nových bytů, což znamená  nárůst o pětinu (19,6 %). 

čtvrtek 22. září 2016

2Q - Nabídka v regionech bez výkyvů


V regionech ČR pozorujeme relativně vyrovnaný stav. Ve dvou největších trzích v Jihomoravském a Středočeském kraji, které jsou výrazně ovlivněny metropolemi Brnem a Prahou, pozorujeme propad zásoby dostupných bytů. Z globálního hlediska je situace relativně vyrovnaná. 

úterý 20. září 2016

2Q - V Brně pokračuje prodejní boom


Ve druhém čtvrtletí bylo prodáno 545 bytů, což je stejné množství jako vloni za celé první pololetí. Ve srovnání s předchozím kvartálem se jedná o růst o polovinu (51 %). V roce 2016 se již prodalo rekordních 907 bytů.

pátek 16. září 2016

2Q - Poptavka v pražských obvodech beze změny


U většiny zobrazovaných lokalit, které mají více než 5% zastoupení, průměrná cena na m2 převyšuje hranici 60 tis. Kč / m2. Výjimkou jsou Praha 9 a 10, kde je však také největší podíl prodaných bytů v hlavním městě.

pondělí 12. září 2016

2Q - Nejžádanější disopzicí stále 2+kk


Ve struktuře prodaných bytů rozdělených dle dispozic stále výrazně převažují byty 2+kk (39,2 %), za nimiž následují 3+kk (23,8 %). Třetím nejžádanějším bytem je 1+kk (17,7 %) a jen s malým odstupem následuje 4+kk (14,5 %).

čtvrtek 8. září 2016

2Q - Také průměrná cena prodaných bytů strmě stoupá


Rapidní nárůst průměrné ceny prodaných bytů je jen logickým důsledkem aktuálně popisovaného vývoje. Růst průměrné ceny dostupných bytů s sebou vytahuje také ceny prodávaných bytů, což je zapříčiněno přesunem zájmu zákazníků z lowcostu a střední třídy na vyšší a luxusní segment.

úterý 6. září 2016

2Q - Prodeje luxusního segmentu rostou v desítkách procent


Detailní pohled na cenové rozdělení prodávaných bytů ukazuje stejný trend jako segmentace nabídkového trhu. Posuny vzhůru se odehrávají pouze nad pomyslnou hranicí 60 000 Kč s DPH / m2 a slábnutí naopak pod ní. U skupiny prodávaných bytů je prozatím stále dominantní skupina bytů v rozmezí 50 - 60 000 s DPH / m2. V posledním období ale poklesla o 8 %, což by při opakování ve 3Q znamenalo posun cenového těžiště prodávaných bytů do stejného segmentu jako u nabízených.

pátek 2. září 2016

2Q - Kupující poptávají více nejdražších bytů


Poprvé za sledované období od začátku roku 2014 se proměnilo rozdělení prodávaných bytů. Nejdražší segment poprvé dosáhl většinového zastoupení (56 %). Střední a nejnižší lowcostový segment v tuto chvíli dohromady znamenají „pouze“ 44 %.

středa 31. srpna 2016

Změna poplatníka daně z nabytí nemovité věci


Dlouho očekávaná novela daně z nabytí nemovitých věcí vstoupila v platnost vyhlášením ve sbírce zákonů dne 5. 8. 2016 (zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Zásadní změnou dle této novely je změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem bude nově pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (tj. kupující), nikoliv převodce (tj. prodávající). Smluvní strany si nemohou sjednat jinak. Institut ručení nabyvatelem za nezaplacenou daň tak pozbývá po novele na významu.

úterý 30. srpna 2016

2Q - Hypotéky hýbou trhem s novými byty


Vývoj průměrných sazeb hypoték navázal na trend z konců let 2014 a 2015. Po drobném výkyvu a kulminaci na přelomu let 2015 a 2016 je zřejmý další propad. Na začátku léta klesly sazby na 1,89 procenta. Díky tomu je zájem o hypotéky dokonce vyšší než v červnu minulého roku, kdy se dosavadní rekord vyšplhal na 10 794 smluv za měsíc.)