přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pátek 27. února 2015

Analýza 2014 - Průměrné ceny dostupných bytůTak jako trh dlouhodobě vykazuje prodejní růst, stejný trend je možné sledovat při pohledu na vývoj průměrné ceny za m2. Na konci roku 2014 jsme zaznamenali o 1 % vyšší cenu, než jakou jsme napočítali na konci předchozího roku.

pátek 20. února 2015

Analýza 2014 - Segmentace dostupných bytů dle průměrných cen za čtvereční metr


Dlouhodobě se snažíme monitorovat rozložení dostupných bytů do cenových segmentů. V polovině roku 2013 jsme se rozhodli rozložit trh do tří cenových pásem. Nejnižší s cenou do 45 000 Kč s DPH / m2, střední s cenou od 45 000 do 60 000 Kč s DPH / m2 a vyšší s cenou přesahující 60 000 Kč s DPH / m2.

pátek 13. února 2015

Analýza 2014 - Stuktura dostupných bytů dle dispozic


Pokud bychom se podívali na charakteristiky dostupných bytů při rozdělení podle jejich dispozic, nalezli bychom také několik zajímavostí a zejména relativně ustálený stav ve srovnání s rokem 2013.

pátek 6. února 2015

Analýza 2014 - Dostupné byty podle městských obvodůPři rozboru developerské mapy Prahy je možné vysledovat několik zajímavostí a trendů poslední doby. Na první pohled se může zdát, že jsou projekty rovnoměrně rozsety po celém území hlavního města, existuje zde však několik, výstavbou zajímavých lokalit s vyšší koncentrací výskytu developerských projektů.