přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 29. listopadu 2016

3Q - Praha 5 nejzajímavější také z pohledu pronájmů


Největší nabídka dostupných pronajímaných bytů je v Praze 5, kde se nachází 16 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku registrujeme také v Praze 4, 2, 6, 9 a 10, kde se nachází dohromady 56 % nájemních bytů.

pátek 25. listopadu 2016

3Q - Průměrný nájem překračuje 250 Kč za metr


Na trhu je k dispozici přes 7 600 dostupných pronajímaných bytů. Průměrný nájem je 21 687 Kč / měsíc bez poplatků za byt a medián 15 000 Kč. Tato čísla jsou ve své podstatě neuchopitelná, a proto je důležité se detailněji podívat na nájemní trh po městských lokalitách a také dispozicích, ve kterých jsou nabízeny. Větší výpovědní hodnotu má také ukazatel průměrného nájmu vypočítaného na metr čtvereční pronajímané plochy.

středa 23. listopadu 2016

Nová pravidla zadávání veřejných zakázekZákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) počítá s tím, že zadávací řízení zahájená před 1. říjnem budou dokončena podle stávajících pravidel zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Stejně tak případný přezkum zadávacích řízení zahájených před tímto datem bude prováděn v souladu s pravidly současného zákona. Nově zahájená řízení však již bude nutno podrobit ZZVZ. Jedinou výjimku představují veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy uzavřené podle současného ZVZ. Tato řízení budou vedena podle ZVZ bez ohledu na to, zda byla zahájena před 1. říjnem nebo po něm.

úterý 15. listopadu 2016

3Q - Ceny secondhandů a novostaveb se přibližují


Největší je nabídka dostupných secondhandových bytů v Praze 5, kde se nachází 17 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku nalézáme v Praze 10 a 4, kde je možné vybírat shodně z 16,0 %. Tedy v zásadě stejné výsledky jako tomu bylo ve 2Q 2016.

pátek 11. listopadu 2016

Stavební produkce v září opět klesala

 
Stavební produkce v září klesla meziročně reálně o 7,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 11,5 %. 

středa 9. listopadu 2016

3Q - Secondhandový trh dvojnásobný než primární


Na trhu je k dispozici přes 8700 dostupných bytů, což znamená, že trh secondhandu je zhruba dvojnásobně větší než aktuální trh s novými byty. 

pátek 4. listopadu 2016

3Q - Nabídka Prahy 5 stále nejširší


Zelený předposlední sloupec tabulky (níže) indikuje téma předchozích kapitol, a to nárůst ceny. V předchozím období se ještě vyskyovaly pražské městské obvody, které tento trend vyvracely. 3Q 2016 již definitivně potvrzuje, že se jedná o celopražské téma.