přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pátek 30. prosince 2016

3Q - Tři regiony dominují nabídce v krajích ČR


V českých regionech se celoplošně situace příliš nemění. Sledujeme lokální výkyvy, které se odehrávají především v těch nejživějších regionech (JM, SČ, PLZ), které jsou po Praze také ty největší. Evidujeme přes 4000 dostupných bytů (+ 18 % oproti 2Q), kdy celé dvě třetiny zásoby naplňují právě tyto tři regiony. V Plzni se v letním a na počátku podzimního období začaly realizovat developerské projekty také od pražských developerů. 

úterý 27. prosince 2016

3Q - Brno letos rekordní


Prodeje bytů v novostavbách v Brně dál rostou. Za první tři čtvrtletí letošního roku prodali developeři 1 195 bytů. Je to více než za celý rok 2015, kdy se v Brně dohromady prodalo 954 nových bytů. Ceny i nadále rostly, ve třetím čtvrtletí oproti prvnímu lidé za nový byt zaplatili 8 % více. 

pátek 23. prosince 2016

3Q - V Praze 9 prodána více než třetina bytů


U téměř všech zobrazovaných lokalit, které mají více než 5% zastoupení, průměrná cena na m2 převyšuje hranici 60 tis. Kč / m2. Jedinou výjimkou zůstává Praha 10, kde se ještě cena prodaných bytů drží pod touto hranicí (cena prodaných bytů zde dokonce mírně poklesla). Posílení prodejů oproti předchozímu období sledujeme u Prahy 9, kde se ve 3Q prodala více než třetina všech bytů v Praze a také na Praze 4.

úterý 20. prosince 2016

3Q - Nejprodávanější dispozici s přehledem 2+kk


Ve struktuře prodaných bytů rozdělených dle dispozic stále výrazně převažují byty 2+kk (40,5 %), za nimiž následují 3+kk (20,5 %). Třetím nejžádanějším bytem je 1+kk (20,2,7 %) a jen s malým odstupem následuje 4+kk (10,5 %). Zajímavostí je stejná velikost zastoupení bytů 2+kk jako společné zastoupení bytů 1+kk a 3+kk dohromady.

čtvrtek 15. prosince 2016

3Q - Průměrná cena prodaných bytů atakuje magickou hranici


Rapidní nárůst průměrné ceny prodaných bytů, který jsme registrovali v přechozím čtvrtletí, se v aktuálním období sice zmírnil, nicméně pokračuje nadále ve strmém růstu. Magická hranice 70 000 Kč s DPH/m2, která byla pokořena na straně nabídky v tomto kvartále, nezůstane v budoucnu nepokořena.

úterý 13. prosince 2016

3Q - Detailní segmetnace ukazuje zdražení také u prodaných bytů


Ve 3Q 2016 opět docházelo k jednostrannému úbytku prodaných bytů v ceně pod 60 000 Kč s DPH /m2, kde evidujeme propad až na pomyslnou nulu u nejlevnějších bytů pod čtyřicet tisíc na metr čtvereční. Naopak nejpodstatnější růst zaznamenal prodej bytů v cenové úrovni 60 – 70 000 Kč. Je zřejmé, že v letních měsících narostl zájem o nejdražší luxusní byty s cenami nad 100 000 (+ 4 %).

čtvrtek 8. prosince 2016

3Q - Nejlevnější prodané byty počítáme na jednotky


Jestliže se při pohledu na segmentaci nabídky podle průměrné ceny za metr čtvereční postupně vytrácí nejslabší segment (ze 7 % ve 3Q 2015 na 2 % ve 3Q 2016), potom se v aktuálním období odehrál velmi podstatní skok v segmentaci prodaných bytů (1450 ve 3Q). Zastoupení prodaných bytů v ceně do 45 000 Kč s DPH / m2 kleslo na necelé 1 %. 

úterý 6. prosince 2016

3Q - Budou hypotéky hybatelem i nadále?


Poptávce stále významně pomáhají výhodné úroky hypoték, u kterých zaznamenáváme další pokles. Tentokrát se průměrný úrok (podle hypoindex.cz) na delší období ustálil pod hranicí 2,0 %. 

čtvrtek 1. prosince 2016

3Q - Čtvrtletní prodeje po dlouhé době zpomalily


Velmi často se v minulosti opakovalo, že prodeje v nejnověji sledovaných měsících překračují výsledky z předchozích období. Teprve ve 3Q 2016 se na prodejní stránce trhu objevily první známky změny. Je ještě předčasné vyvozovat dlouhé závěry, zda za vším stojí rostoucí cena bytů, která plyne z nedostatečné zásoby dostupných bytů. Vzhledem ke skutečnosti, že 3. čtvrtletí bylo v minulosti vždy nejslabším obdobím v roce, je možné, že se léto na prodejích podepsalo tentokrát výrazněji než v minulosti. 

úterý 29. listopadu 2016

3Q - Praha 5 nejzajímavější také z pohledu pronájmů


Největší nabídka dostupných pronajímaných bytů je v Praze 5, kde se nachází 16 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku registrujeme také v Praze 4, 2, 6, 9 a 10, kde se nachází dohromady 56 % nájemních bytů.

pátek 25. listopadu 2016

3Q - Průměrný nájem překračuje 250 Kč za metr


Na trhu je k dispozici přes 7 600 dostupných pronajímaných bytů. Průměrný nájem je 21 687 Kč / měsíc bez poplatků za byt a medián 15 000 Kč. Tato čísla jsou ve své podstatě neuchopitelná, a proto je důležité se detailněji podívat na nájemní trh po městských lokalitách a také dispozicích, ve kterých jsou nabízeny. Větší výpovědní hodnotu má také ukazatel průměrného nájmu vypočítaného na metr čtvereční pronajímané plochy.

středa 23. listopadu 2016

Nová pravidla zadávání veřejných zakázekZákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) počítá s tím, že zadávací řízení zahájená před 1. říjnem budou dokončena podle stávajících pravidel zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Stejně tak případný přezkum zadávacích řízení zahájených před tímto datem bude prováděn v souladu s pravidly současného zákona. Nově zahájená řízení však již bude nutno podrobit ZZVZ. Jedinou výjimku představují veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy uzavřené podle současného ZVZ. Tato řízení budou vedena podle ZVZ bez ohledu na to, zda byla zahájena před 1. říjnem nebo po něm.

úterý 15. listopadu 2016

3Q - Ceny secondhandů a novostaveb se přibližují


Největší je nabídka dostupných secondhandových bytů v Praze 5, kde se nachází 17 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku nalézáme v Praze 10 a 4, kde je možné vybírat shodně z 16,0 %. Tedy v zásadě stejné výsledky jako tomu bylo ve 2Q 2016.

pátek 11. listopadu 2016

Stavební produkce v září opět klesala

 
Stavební produkce v září klesla meziročně reálně o 7,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 11,5 %. 

středa 9. listopadu 2016

3Q - Secondhandový trh dvojnásobný než primární


Na trhu je k dispozici přes 8700 dostupných bytů, což znamená, že trh secondhandu je zhruba dvojnásobně větší než aktuální trh s novými byty. 

pátek 4. listopadu 2016

3Q - Nabídka Prahy 5 stále nejširší


Zelený předposlední sloupec tabulky (níže) indikuje téma předchozích kapitol, a to nárůst ceny. V předchozím období se ještě vyskyovaly pražské městské obvody, které tento trend vyvracely. 3Q 2016 již definitivně potvrzuje, že se jedná o celopražské téma.

pondělí 31. října 2016

3Q - Stále nejnabízenější 3+kk a 2+kk


Zásadní struktura nabídky se v dlouhodobém měřítku mění velmi nepatrně, drobné výkyvy je však možné sledovat pravidelně. Od předchozího čtvrtletí sledujeme mírný nárůst nejmenších garsonek (+ 2,5 %) a také velkometrážních bytů (+1,8 %). Nejvíce se zmenšilo množství nabízených dvoupokojových bytů (-3,6 %).

pátek 28. října 2016

3Q - Růst cen dostupných bytů pokračuje


Od zmiňovaného období, kdy se začal trh dynamicky vyvíjet, vzrostla průměrná cena dostupných bytů na 72 228 Kč s DPH/ m2. V meziročním srovnání se jedná o nárůst 13,1 %. Poprvé za sledované období prolomil ukazatel průměrné ceny za metr čtvereční důležitou hranici 70 000. 

středa 26. října 2016

3Q - Změna struktury nabídky ve 2016 potvrzena


Předchozí příspěvek potvrzuje ukazatel detailních podílů segmentů dostupných bytů v Praze vytvořený k 31. 9. 2016. Vývoj v posledním kvartále ilustrují také změny dílčích segmentů. Zelená barva znamenající rozšíření sledované nabídky se vyskytuje pouze u segmentů nad hranicí 60 000 Kč s DPH / m2. 

úterý 18. října 2016

3Q - Nejlevnější byty z nabídky vymizely


Mírný vzestup nejdražšího segmentu v letech 2013 – 2015 vystřídalo rapidní posílení v posledním roce. Na trhu je v současné chvíli 72 % bytů, které mají svou průměrnou cenu vyšší než 60 000 Kč s DPH / m2. Naopak střední segment, tahoun trhu v posledních letech, se dostává těsně nad kritické čtvrtinové zastoupení. Byty v nejlevnějším segmentu jsou již vzácností. 

úterý 11. října 2016

3Q - Na trhu se nabízí o třetinu méně bytů než vloni


Zásoba dostupných nových bytů se opět o malý krůček přiblížila ke dnu - propadla se na úroveň 4 300 bytů (- 350 bytů oproti 2Q). Jedná se o pokles o 7,5 % oproti předchozímu kvartálu a již 32,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Od klíčového období zlomu (léto 2015) zaznamenala nabídka propad 2 700 bytů (-38,6 %).

úterý 4. října 2016

3Q Úvod - Nabídka klesá pod únosnou mez


Na trhu stále v průběhu roku 2016 pokračuje nepříznivý vývoj dvou hlavních ukazatelů: Nabídka dostupných bytů znovu poklesla, průměrná cena znovu vzrostla. Při důkladném pohledu do historie a vývoje těchto ukazatelů se zlomovým bodem stal podzim roku 2015. Od tohoto období sledujeme nepřerušovaný vývoj současné situace.

úterý 27. září 2016

2Q - Prodej v regionech narostl o pětinuV jarním období jsme zaregistrovali pozitivní vývoj prodejů v krajích ČR. Cca ve třetině krajů sice prodej mezikvartálně poklesl (SČ, PAR, KH, VYS, KV), v ostatních pak zelené číslice naopak indikují nárůst. Celkově se v ČR (bez Prahy) prodalo 1350 nových bytů, což znamená  nárůst o pětinu (19,6 %). 

čtvrtek 22. září 2016

2Q - Nabídka v regionech bez výkyvů


V regionech ČR pozorujeme relativně vyrovnaný stav. Ve dvou největších trzích v Jihomoravském a Středočeském kraji, které jsou výrazně ovlivněny metropolemi Brnem a Prahou, pozorujeme propad zásoby dostupných bytů. Z globálního hlediska je situace relativně vyrovnaná. 

úterý 20. září 2016

2Q - V Brně pokračuje prodejní boom


Ve druhém čtvrtletí bylo prodáno 545 bytů, což je stejné množství jako vloni za celé první pololetí. Ve srovnání s předchozím kvartálem se jedná o růst o polovinu (51 %). V roce 2016 se již prodalo rekordních 907 bytů.

pátek 16. září 2016

2Q - Poptavka v pražských obvodech beze změny


U většiny zobrazovaných lokalit, které mají více než 5% zastoupení, průměrná cena na m2 převyšuje hranici 60 tis. Kč / m2. Výjimkou jsou Praha 9 a 10, kde je však také největší podíl prodaných bytů v hlavním městě.

pondělí 12. září 2016

2Q - Nejžádanější disopzicí stále 2+kk


Ve struktuře prodaných bytů rozdělených dle dispozic stále výrazně převažují byty 2+kk (39,2 %), za nimiž následují 3+kk (23,8 %). Třetím nejžádanějším bytem je 1+kk (17,7 %) a jen s malým odstupem následuje 4+kk (14,5 %).

čtvrtek 8. září 2016

2Q - Také průměrná cena prodaných bytů strmě stoupá


Rapidní nárůst průměrné ceny prodaných bytů je jen logickým důsledkem aktuálně popisovaného vývoje. Růst průměrné ceny dostupných bytů s sebou vytahuje také ceny prodávaných bytů, což je zapříčiněno přesunem zájmu zákazníků z lowcostu a střední třídy na vyšší a luxusní segment.

úterý 6. září 2016

2Q - Prodeje luxusního segmentu rostou v desítkách procent


Detailní pohled na cenové rozdělení prodávaných bytů ukazuje stejný trend jako segmentace nabídkového trhu. Posuny vzhůru se odehrávají pouze nad pomyslnou hranicí 60 000 Kč s DPH / m2 a slábnutí naopak pod ní. U skupiny prodávaných bytů je prozatím stále dominantní skupina bytů v rozmezí 50 - 60 000 s DPH / m2. V posledním období ale poklesla o 8 %, což by při opakování ve 3Q znamenalo posun cenového těžiště prodávaných bytů do stejného segmentu jako u nabízených.

pátek 2. září 2016

2Q - Kupující poptávají více nejdražších bytů


Poprvé za sledované období od začátku roku 2014 se proměnilo rozdělení prodávaných bytů. Nejdražší segment poprvé dosáhl většinového zastoupení (56 %). Střední a nejnižší lowcostový segment v tuto chvíli dohromady znamenají „pouze“ 44 %.

středa 31. srpna 2016

Změna poplatníka daně z nabytí nemovité věci


Dlouho očekávaná novela daně z nabytí nemovitých věcí vstoupila v platnost vyhlášením ve sbírce zákonů dne 5. 8. 2016 (zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Zásadní změnou dle této novely je změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem bude nově pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (tj. kupující), nikoliv převodce (tj. prodávající). Smluvní strany si nemohou sjednat jinak. Institut ručení nabyvatelem za nezaplacenou daň tak pozbývá po novele na významu.

úterý 30. srpna 2016

2Q - Hypotéky hýbou trhem s novými byty


Vývoj průměrných sazeb hypoték navázal na trend z konců let 2014 a 2015. Po drobném výkyvu a kulminaci na přelomu let 2015 a 2016 je zřejmý další propad. Na začátku léta klesly sazby na 1,89 procenta. Díky tomu je zájem o hypotéky dokonce vyšší než v červnu minulého roku, kdy se dosavadní rekord vyšplhal na 10 794 smluv za měsíc.)

úterý 23. srpna 2016

2Q - O nové byty je neustále vysoký zájem


Druhý kvartál potvrdil svou pozici jednoho z nejaktivnějších období na realitním trhu. Prodeje se opět vyšplhaly na číslo 1750 nových bytů. Za celé první čtvrtletí je to již 3350 bytů, což v meziročním srovnání znamená sice pokles necelých 6 %, nicméně je potřeba podotknout, že v letošním roce již nejsou zahrnuty prodané byty v projektech bez ÚR.

čtvrtek 18. srpna 2016

2Q - Nabídce v Praze dominuje pětka


Ukazatel nabídky dostupných bytů rozdělený do jednotlivých městských pražských obvodů s sebou nese také poselství rostoucí ceny. Všechny zobrazované lokality, které mají více než 5% zastoupení, zaznamenaly růst své průměrné ceny s jednou výjimkou. Tou je Praha 5, kde průměrná cena naopak poklesla, na druhou stranu zde narostlo zastoupení dostupných bytů.

úterý 16. srpna 2016

2Q - Průměrný nájem garsoniéry je pod deset tisíc


Třetinu bytů nabízených k pronajmutí tvoří dvoupokojový byt s průměrnou výměrou 48,7 m2. Zájemci v průměru za tento byt zaplatí měsíčně 12 340 Kč bez poplatků. Nejdražší na m2
jsou nájmy jednopokojových garsonek (307 Kč / měsíc / m2) a pak velkých bytů nad 100 m2.

čtvrtek 11. srpna 2016

2Q - Nejnižší nájmy na devítce


Největší nabídka dostupných pronajímaných bytů je v Praze 5, kde se nachází 17 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku registrujeme také v Praze 4, 2 a 10, kde se nachází dohromady 37 % nájemních bytů.

úterý 9. srpna 2016

2Q - Pod drobnohledem také nájmy


Stejně jako rozšíření působnosti analýz o secondhandové byty jsme se v 1Q pustili do vyhodnocování nájemního trhu v Praze. A důvody byly totožné. Nájemní trh je v posledních měsících a letech podstatně ovlivněn trhem primárním. Podle odhadů se více jak 30 % nových bytů nakupuje s investičním záměrem.

čtvrtek 4. srpna 2016

2Q - Nejvíce secondhandů je na Praze 4


Největší je nabídka dostupných secondhandových bytů v Praze 4, kde se nachází téměř 18 % všech bytů v Praze. Velmi podstatnou nabídku nalézáme v Praze 5 a 10, kde je možné vybírat shodně z 15,9 %.

úterý 2. srpna 2016

2Q - Rozšíření analýz o secondhandy


Od 1Q 2016 jsme zahájili sběr informací o trhu secondandových bytů v Praze. Důvodů pro tento krok bylo několik. Jednak jsou nabízené byty druhého prodeje přímými substituty nových bytů v developerských projektech. S prohlubující se kritickou situací na straně nabídky nových bytů a jejich razantnímu ubývání pak budou právě secondhandy velmi výrazně ovlivňovat vývoj trh s byty novými.

pátek 29. července 2016

2Q - Další výrazný cenový skok vzhůru

http://trigema.blogspot.com/2016/07/2q-dalsi-vyrazny-cenovy-skok-vzhuru.html

Mírný nárůst průměrné ceny v předchozím období vystřídal již poměrně zásadní skok. V mezikvartálním srovnání se průměrná cena zvýšila o 6,3 %, meziročně o 12, 6 %. Aktuální průměrná cena dostupných bytů činí 69 605 Kč s DPH/ m2.

úterý 26. července 2016

2Q - Těžiště nabídky dražší o deset tisíc


Rozdělíme-li si nabídku dostupných bytů na dvě části, přičemž dělící linií je 60 000 Kč s DPH / m2, potom je patrné že narůstají segmenty pouze nad touto hranicí. S klesající absolutní zásobou nových bytů se z trhu kompletně vytrácí střední třída, přičemž takzvané lowcosty jsou na trhu téměř raritou.

pátek 22. července 2016

2Q - Střední a levný segment méně než třetinový


Nejlevnější segment se znovu zúžil na již velmi zanedbatelný 3% podíl. O podstatných 9 % klesl střední segment, který se díky tomuto propadu dostal pod hranici třetinového zastoupení. Ve spojení s nejlevnějším segmentem společně tvoří podíl 34 % všech dostupných bytů.

úterý 19. července 2016

2Q - Meziročně ubylo alarmujících 33 % dostupných bytů


Situace na straně nabídky nových bytů začíná být alarmující. Aktuálně se zásoba nových bytů propadla na úroveň 4650 bytů. Jedná se o pokles o 11,4 % oproti předchozímu kvartálu a již 33,6 % ve srovnání s předchozím rokem.

čtvrtek 14. července 2016

2Q Úvod - Cena bytů nebezpečně stoupá


Za druhé čtvrtletí se v hlavním městě prodalo 1750 bytů, což je obdobný počet jako v každém z předchozích kvartálů. Za první pololetí se tak dohromady v Praze prodalo 3 350 bytů. Oproti minulému roku jsou však skutečné prodeje za druhé čtvrtletí ještě vyšší, a to cca o 300 jednotek. Je to proto, že vloni byly do analýz zahrnovány ještě byty u projektů, které neměly územní rozhodnutí. Od letošního roku se již takové byty v analýzách vůbec neobjevují.

úterý 12. července 2016

1Q - V regionech vede Jihomoravský krajVe více než v polovině krajů se v průběhu prvního čtvrtletí počet prodaných bytů mezikvartálně navýšil. V přehledu jednoznačně dominuje Jihomoravský a Středočeský kraj, kde bylo prodáno 460, resp. 240 nových bytů. Na chvostu jsou naopak kraje Liberecký, Zlínský a Moravskoslezský s téměř zanedbatelným počtem nových bytových jednotek. Oproti předchozímu období se počet nově prodaných bytů zásadněji zvýšil především v kraji Vysočina. 

čtvrtek 7. července 2016

Mikroklima v obytných budovách


V dnešní době je kladen vysoký důraz na energetickou náročnost budov, osazují se dokonale těsné výplně otvorů (okna a dveře) a domy jsou zateplovány. Snižování tepelných ztrát vyžaduje zvyšování tepelného odporu obálky budovy a také její dokonalé utěsnění. Trigema se snaží problémům s utěsněním bytů předcházet. Chcete vědět jak?

pondělí 4. července 2016

1Q - Průměrné ceny v regionech spíše rostouPrůměrná cena v regionech opět mírně vzrostla na 43 821 Kč s DPH / m (+ 2,6 %). Nad celorepublikovým průměrem se průměrné ceny za bydlení pohybují v Jihomoravském kraji, kde je společně s Brnem patrná výraznější dynamika poptávky po nových bytech. Ještě výraznější je tato hodnota v případě Královehradeckého kraje, což je pravděpodobně dáno do značné míry cenami horských apartmánů. 

čtvrtek 30. června 2016

1Q - Nabídka v regionech vyrovnanáRekordní zájem o nové byty se promítá rovněž do jejich zásoby. Nejvíce dostupných bytů bylo ke konci 1. kvartálu 2016 v Jihomoravském (1350 bytů) a Středočeském kraji (800 bytů). Odstup v případě dalších regionů je již značný. 

pondělí 27. června 2016

1Q - Prodeje v Brně znovu rekordní


První kvartál roku 2016 byl v Brně charakteristický zvýšeným prodejem nových bytů. Meziročně vzrostl o třetinu, tedy o téměř 100 bytových jednotek, a čtvrtletně dokonce o 52 procent. Součástí nabídky brněnských developerů bylo ke konci prvního čtvrtletí 900 dostupných bytů s průměrnou cenou 53 000 Kč s DPH/m2. Tato hodnota je počítána jako cena bytu s DPH vydělená udávanou podlahovou plochou bytu.

čtvrtek 23. června 2016

1Q - Nejžádánější Praha 9 a dvoupokojové byty


Čtvrtina ze všech 1 600 prodaných bytů, které se v prvním čtvrtletí  v hlavním městě prodaly, byla z deváté městské části. S mírným odstupem (necelých 22 %) pak byly byty nejvíce poptávány v Praze 10.