přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pátek 26. února 2016

Osvobození příjmu získaného prodejem nemovitosti


Dle § 4 odst. 1 zákona o daních příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, jestliže jsou splněny zákonem předepsané podmínky.

středa 24. února 2016

4Q 2015 - Průměrná cena roste podle předpokladů


Prognózy z počátku roku 2015 ohledně vývoje průměrné ceny nových bytů v Praze se nakonec naplnily s velkou přesností. Meziročně se průměrná cena zvýšila o 4 %.
Aktuálně se zastavila na 64 314 Kč s DPH/ m2.

středa 17. února 2016

4Q 2015 - Těžiště nabídky se přesouvá do vyššího segmentu


Detailnější pohled na rozložení nabídky nových bytů na trhu v Praze zobrazuje segmentace dle desetitisícových pásem. Nejsilnější zastoupení má segment 50 – 60 tis., který oproti předchozímu období (3Q 2015) narostl o 3 %. Se stejným nárůstem jsme se setkali u segmentu 60 – 70 tis..

pondělí 15. února 2016

Stavebnictví rostlo ve 4. čtvrtletí 2015 o procento


Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 1,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 0,6 %. V porovnání s 3. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 3,3 % nižší.

středa 10. února 2016

4Q 2015 - Nejlevnější nabízene byty na svém historickém minimu


Další čtvrtletí v řadě potvrdilo trend poslední doby, a tedy postupné zdražování nových bytů. Na trhu se v tuto chvíli vyskytuje více bytů v nejdražším segmentu a to rovná polovina všech dostupných bytů na trhu. Pokles podílu středního segmentu na úkor vyššího pozorujeme od poloviny roku 2014.

středa 3. února 2016

4Q 2015 - Dostupných bytů stále výrazně ubýváPo propadu, který proběhl v průběhu třetího kvartálu roku 2015 se křivka znázorňující aktuální stav nabídky dostupných bytů znovu propadla. Opět se jednalo o propad výrazný, který v meziročním srovnání znamená 14% pokles. V absolutním vyjádření je v současné chvíli na trhu 5 800 nových bytů v cenících developerů.

úterý 2. února 2016