přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pátek 27. března 2015

Analýza 2014 - Vývoj prodejůTrend vývoje prodaných bytů vykazuje stále rostoucí tendenci. Při pohledu na měsíční vývoj prodejů je snadné vysledovat pravidelně se opakující roční extrémy. Nejnižší prodeje se pravidelně opakují v letním období – i přes to za poslední čtyři roky stále meziročně rostou.

čtvrtek 19. března 2015

Analýza 2014 - Průměrná cena nově zahajovaných bytů


Tak jako je možné analyzovat průměrnou cenu za m2 u bytů dokončených, tak je možné se i z hlediska vývoje podívat na průměrnou cenu za m2 u bytů nově uvedených na trh. Resp. bytů dostupných v projektech, u kterých byl v daném období zahájen prodej.

pátek 13. března 2015

Analýza 2014 - Nové subjekty na trhu


Za rok 2014 se na trhu objevilo přes 50 nových projektů, které uvedlo na trh 33 developerů. Celkem tedy na trh přibylo 6100 plánovaných bytů, což je dvojnásobný počet než v předchozím roce. Tyto byty jsou někdy do ceníků uvolňovány postupně, ne všichni developeři realizují prodej všech bytů v rámci jednoho projektu či etapy.

středa 11. března 2015

Analýza 2014 - Průměrná cena dostupných bytů 24+


K poslednímu dni roku 2014 jsme na trhu registrovali 1400 dostupných bytů, které jsou již dokončené. Z této skupiny je 50 % bytů (700) dokončených déle než 24 měsíců (24+).