přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 4. října 2016

3Q Úvod - Nabídka klesá pod únosnou mez


Na trhu stále v průběhu roku 2016 pokračuje nepříznivý vývoj dvou hlavních ukazatelů: Nabídka dostupných bytů znovu poklesla, průměrná cena znovu vzrostla. Při důkladném pohledu do historie a vývoje těchto ukazatelů se zlomovým bodem stal podzim roku 2015. Od tohoto období sledujeme nepřerušovaný vývoj současné situace.

Vývoj prodejů po dlouhé době začal také nepatrně zvolňovat. Jedním z důvodů může být vliv nejslabšího prodejního období (letní měsíce jsou pro prodej dlouhodobě nejméně příznivé). Je ale současně vysoce pravděpodobné, že se do drobného oslabení poptávky začaly projevovat vysoké ceny dostupných bytů.

Nabídka se tedy znovu propadla, na konci 3Q činila zásoba dostupných bytů pouze 4300 bytů. Více než rok nabídka klesá. V každém kvartálu se propadla asi o 10 %. Meziročně to znamená již rizikový pád o 33 %. Od léta roku 2016 se jedná o propad téměř 40 %.

Ve 3Q se v Praze prodalo 1450 nových bytů. Meziroční srovnání je nutné provést ve dvou variantách. Nominální prodeje, tedy prodeje bez očištění o byty bez ÚR, znamenají 15% pokles. Reálně, při zvážení podobné srovnávací hladiny, se jedná o pokles o více než 3 %. Za celý rok 2016 bylo dosud prodáno 4800 nových bytů. Pro dosažení stejného výsledku jako v roce 2015 je nutné prodat v posledním čtvrtletí 2200 bytů. V historickém pohledu by se jednalo o absolutně nejúspěšnější kvartál za posledních 6 let. Vše nasvědčuje očekávanému ročnímu prodeji okolo 6500 bytů. Srovnání s rokem 2015 bez očištění neplatných prodejů způsobí 7% pokles, při očištění výsledků stagnaci trhu.

Pokud by však vývoj trhu postupoval podle výše popsaného pozitivního scénáře, projevilo by se to velmi negativně na straně nabídky, která by se pravděpodobně ocitla pod úrovní 4000 dostupných bytů a tím by ještě více tlačila cenu vzhůru.

Žádné komentáře:

Okomentovat