přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 24. září 2013

Prázdninové prodeje na rezidenčním trhu v Praze


Léto, přesněji dva prázdninové měsíce červenec a srpen byly vždy noční můrou všech obchodníků na trhu s byty. V posledních letech však zaznamenáváme na pražském trhu významné změny v chování klientů. Jestliže se v r. 2011 prodalo v Praze 361 bytů o rok později (2012) to již bylo 628 bytů a letos... 

Světe div se, dokonce 683 bytových jednotek. Pokud zjištěné údaje dále analyzujeme, můžeme zaznamenat několik trendů v prodejích:


  • Týdenní průměr letních prodejů ve výši 76 bj se výrazně přiblížil dosavadnímu celoročnímu průměru 88 bj/týdně.
  • 44 % (299 bj) z letních prodejů jsou byty nedokončené. To znamená, že více než polovina bytů byla prodána se statusem dokončené. 182 z nich bylo dokončených v r. 2012.
  • V nejprodávanějších projektech (jde celkem o 31 % bytů ze všech  prodejů) se v jednotlivých cenových pásmech prodalo následující množství bytů:
    • Do 45 tis.Kč/m2: 70 bj
    • Od 45 tis. do 55 tis.Kč/m2: 83 bj
    • Nad 55 tis.Kč/m2: 61 bj
  • Z uvedeného zjištění vyplývá, že se prodávají byty ve všech cenových kategoriích, a že prodeje jednotlivých segmentů rezidenčního bydlení jsou téměř vyrovnané.Celkový trend i nadále registrujeme jako vzestupný. Letos by se v Praze mohlo prodat celkem cca 4.800 bj, což by bylo o cca 10 % více než v loňském roce.

Žádné komentáře:

Okomentovat