přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 4. prosince 2014

Analýza 3Q 2014 - Regiony


V letošním roce jsme se zaměřili také na stav trhu s novými byty v celé České republice. Po téměř desetiměsíčním zkoumání a zajištění zhruba 75% podílu relevantních vstupů jsme zjistili následující skutečnosti o developmentu mimo hlavní město.


Republiku jsme si rozdělili do čtyř celků dle geografického a hospodářského hlediska na Jižní Moravu, Moravu, Čechy – Západ, Čechy – Východ (detailní zařazení regionů jsou popsány v poslední tabulce) Výsledky nejsou nijak překvapivé, jelikož je možné, díky ČSU, zjistit nedávnou historii bytové výstavby v regionech.


pozn.: graf srovnává data za celý rok 2013 a polovinu roku 2014 (i přes to je v některých regionech dosaženo srovnatelných i vyšších výsledků)

Díky podrobnému zkoumání bylo možné vypozorovat několik základních pravidel. Praha se dlouhodobě podílí na výstavbě nových bytů v celé ČR z více než 40 %. V posledních 4 letech navíc poměr významně roste a již je nad hranicí 50 % (zahájené) resp. 60 % (dokončené).


V celé ČR je v tuto chvíli k dispozici zhruba 11.300 dostupných nových bytů. Praha se na celku podílí 62 %. 


Průměrná cena za m v Praze je o 33 % vyšší než průměrná cena zbytku republiky.


Souhrnný pohled na regiony přináší přehledná tabulka rozdělující republiku do segmentů. Většina nepražských regionů zabírá relativně stejný podíl – tedy počet okolo 1000 dostupných bytů. Zásadně se však odlišují v průměrných cenách za m.


pozn:
  • pokrytí sledovaných projektů v rámci celé ČR je zhruba 75 %
  • průměrná cena za mplochy bytů je počítána jako dostupná cena bytu včetně DPH vydělená uváděnou podlahovou plochou developerem (nejčastěji celkovou podlahovou plochou dle NOZ)
  • průměrná cena za mplochy bytů v regionu HK je ovlivněna vysokým počtem luxusních horských apartmánů
  • pro průměrnou cenu za mplochy bytů v regionu ÚST nebylo možné zajistit dostatečný počet relevantních zdrojů
  • cena bytů je zjišťována z veřejně dostupných zdrojů developerských projektů

Žádné komentáře:

Okomentovat