přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 11. května 2017

1Q - Růst průměrné ceny se nezastavuje


Od poloviny roku 2015, konkrétně od 2Q, evidujeme neustálý růst průměrné ceny nových bytů za m2. Vývoj křivky průměrné ceny dostupných bytů inverzně kopíruje křivku vývoje zásoby dostupných bytů. U obou byl zlomovým obdobím právě druhý kvartál 2017. 

Od zmiňovaného období, kdy se začal trh dynamicky vyvíjet, vzrostla průměrná cena dostupných bytů již na úroveň 82 376 Kč s DPH/ m2. V meziročním srovnání se jedná o nárůst 25,8 %. Od bodu zlomu se cena navýšila již o 33,3 %.


Pokud bychom cenovou hladinu 2Q 2015 očistili o byty, které byly tehdy v nabídce projektů bez právoplatného ÚR, pravděpodobně by tehdejší průměrná cena mírně vzrostla. V uvedeném období byl trh ovlivněn jedním zahájeným projektem se stovkami superlevných bytů. Nárůst ceny do dnešní hodnoty by tedy byl o něco mírnější, nicméně můžeme odhadovat, že by se stále jednalo o zhruba 30% navýšení.

Hranici 80 000 Kč za m2 překročil také mírnější z ukazatelů – průměr očištěný o extrémy. Pokud tedy eliminujeme cenové extrémy na trhu, tj. očistíme data o 5 % nejdražších a nejlevnějších bytů v nabídce dle jejich průměrné ceny za m2, pak z takto nově stanovené skupiny dostupných bytů vychází průměr 80 469 Kč s DPH / m2 (nárůst o12,5 % oproti 4Q, meziroční nárůst o 26 %). Medián, střední hodnota průměrné ceny za m2 plochy, je 78 543 Kč s DPH / m2 (nárůst o 12,5 % oproti 4Q, meziročně o 27,3 %).

Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat