přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 22. listopadu 2012

Časová osaV dnešním komentáři k trhu s byty v Praze se budeme věnovat zkoumání závislosti mezi dobou, kdy byly nové byty dokončeny, a stavem jejich prodanosti na konci října 2012.


Následující graf zachycuje počty nových bytů v bytových a rodinných domech podle čtvrtletí, v němž byly dokončeny (zdroj: ČSÚ) a počty bytů, které byly v těchto čtvrtletích dokončeny a jsou ještě volné (zdroj: Trigema a.s.). Poslední sloupec tabulky ukazuje procentuální „neúspěšnost“ prodeje těchto bytů.

Je zajímavé sledovat i samotnou křivku grafu dokončených bytů. Prozrazuje nám pravidelnou sezónnost v počtu dokončovaných bytů. Zejména vzepětí vždy před koncem kalendářního roku je zcela zřetelné. Pokud si propojíme odpovídající čtvrtletí, vidíme v počtu dokončených bytů sestupný trend. Výjimku tvoří třetí čtvrtletí, kde se setrvale dokončuje kolem tisícovky bytů. 

Pro závěr roku 2012 již lze očekávat nárůst počtu dokončených bytů, a to nejen relativní, vyplývající ze zmíněné sezónnosti, ale i v absolutních číslech.

Pohled na počty neprodaných bytů ukazuje, že poměrně neúspěšné jsou zejména byty dokončené od poloviny roku 2009 do poloviny roku následujícího. Tyto byty, vzhledem k tomu, že jsou dokončené a neprodané už dva až tři roky, můžeme považovat za typické ležáky. Nejděsivější extrém nalézáme ve třetím čtvrtletí 2009, kdy bylo dokončeno „jen“ 904 bytů, ale plných 28 % z nich, tj. 251, je dosud volných. 

Ve zmíněném období od poloviny roku 2009 do poloviny 2010 pozorujeme, že paradoxně se byty lépe prodávaly ve čtvrtletích, kdy jich bylo dokončeno více. 

Teprve od druhé poloviny roku 2010 dochází k tomu, že více dokončených bytů znamená i více neprodaných bytů. Se značnou dávkou opatrnosti z toho můžeme vyvodit, že trh s byty se zvolna vrací k normálu.

Normálem ovšem nenazýváme předkrizový boom v rámci nafukování realitní bubliny, nýbrž přirozenou obnovu a udržitelný rozvoj bytového fondu. Návrat k číslům z roku 2007 se očekávat nedá.

Žádné komentáře:

Okomentovat