přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 9. dubna 2014

Developeři Trigema, Skanska Reality a Ekospol se dohodli na uvádění jednotných čísel z developerského trhu


V uplynulých týdnech jsme se ve spolupráci se společnostmi Skanska Reality a Ekospol dohodli na společné publikaci ukazatelů týkajících se analýz rezidenčního developerského trhu. V počátcích se zaměříme na základní údaje - počty prodaných bytů a zásobu na trhu. Do budoucna spatřujeme cíl ve sladění většiny důležitých údajů. Více v následující tiskové zprávě: 


Společnosti Skanska Reality, Ekospol a Trigema až doposud vydávaly své analýzy realitního trhu a data týkající se aktuálních trendů na developerském trhu jednotlivě. Zajímavým faktem je, že i navzdory odlišným metodikám měření se při vzájemném porovnání údaje lišily pouze o jednotky. Pro zjednodušení a zpřehlednění těchto dat se proto developeři dohodli na pravidelných setkáváních u příležitosti porovnání a zkorigování hlavních ukazatelů trhu (počty prodaných bytů, zásoba na trhu). Každá z uvedených společností bude nyní uvádět tyto informace ve vzájemné shodě.


„Domníváme se, že jednotné uvádění informací o trhu přispěje k lepší srozumitelnosti. Poskytovaná data mohou být zároveň vnímána jako objektivnější, neboť se na nich shodly tři nezávislé společnosti,“ prezentují vzájemnou shodu Ing. Naďa Ptáčková, ředitelka Vývoje projektů a Akvizic Skanska Reality a.s., RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol a. s. a Ing. Marcel Soural, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Trigema a.s.

Se zavedením komunikace jednotných informačních výstupů týkajících se developerského trhu souviselo sladění metodik sběru dat. Jako „prodané“ se nyní sledují byty, které jsou v cenících developerů opravdu uvedeny ve stavu „prodáno“, anebo již nejsou zobrazovány v nabídce. Naopak byty ve všech ostatních statusech (volný, ústní rezervace atd.) jsou dle sjednocené metodiky stále započítávány do celkové nabídky trhu.

Nabídkovou cenu za m2 si však i nadále bude každý developer počítat individuálně, neboť metodiky výpočtů se liší a každá z nich přináší na problematiku jinak přínosný náhled.

Žádné komentáře:

Okomentovat