přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pondělí 15. června 2015

1Q 2015 - Regiony se zpožděním následují Prahu i Brno


Developerský trh v regionech ČR se postupně probouzí k životu. Očekávané procitnutí je reakcí na expanzi dvou dominantních trhu v Praze a Brně. Sice jsme prozatím nezaregistrovali rapidní nárůst velkých, nových projektů, nicméně jsou na straně nabídky zřejmé první krůčky k postupnému oživení trhu.

Nabídka dostupných bytů v regionech činí sumu cca 4000. Rozdělení v jednotlivých regionech znázorňuje graf, ve kterém zelená čísla ukazují nárůst dostupných bytů a naopak červená čísla upozorňují na pokles dostupných bytů v daném regionu. Všechny změny se dějí v rozmezí nepatrných odchylek, což naznačuje, že se prozatím neobjevují nové, velké developerské projekty.


Vzhledem k náročnosti sběru dat z celé ČR se dosud stále jedná o odhadované výsledky. Zdrojem dat je monitoring cca 80 - 85 % trhu v regionech. Prodeje jsou prozatím vyjadřovány jako úbytky dostupných bytů.

Průměrná cena celého trhu je cca 41 200 Kč s DPH / m2, která je také alespoň dosud relativně stabilní. Graf znázorňuje úroveň průměrné ceny v regionech, stejně tak i pohyby jednotlivých cen, jako předchozí graf. Znovu se nejedná o žádné extrémní výkyvy.


JM (uveden bez Brna), KH zvyšují horské apartmány. 
Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem. 


Žádné komentáře:

Okomentovat