přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

pondělí 7. prosince 2015

Analýza bytové výstavby v roce 2014 podle ČSÚČeský statistický úřad přinesl v listopadu svoji novou zprávu o vývoji bytové výstavby. Vyplývá z ní mimo jiné, že za uplynulé období došlo meziročně k nárůstu bytové výstavby.  roce 2014 byla totiž zahájena výstavba 24 351 bytů, což je oproti roku 2013 o 10,1 % více. Největší podíl na tomto růstu měly zahájené byty v bytových domech. Dokončeno bylo 23 954 nových bytů, nejvíce v rodinných a bytových domech.

Zahájené byty

V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Tradičně nejvíce bytů bylo zahájeno v rodinných domech, a to 12 440, což je více jak polovina všech nově zahájených bytů. Následují byty v domech bytových, kde bylo zahájeno 6 657 bytů. Naopak nejméně bylo zahájeno bytů formou úprav stávajících nebytových prostor (371 bytů) a také v domovech-penzionech a domovech pro seniory, kde byla zahájena výstavba 726 nových bytů.

Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % (2 243 bytů). Největší podíl na tomto růstu měly zahájené byty v bytových domech,  kde byl nárůst téměř 40%. U domů v rodinných domech byl mírný pokles o 0,4 %. Pokles nastal také u nových bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor a u nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům. Ve všech ostatních kategoriích došlo k meziročnímu růstu.

Dokončené byty

V roce 2014 bylo dokončeno 23 954 nových bytů. Nejvíce bytů bylo dokončeno v rodinných domech (13 992 bytů) a v bytových domech (6 422 bytů). Nejméně nových bytů bylo dokončeno v domovech-penzionech a domovech pro seniory (273 bytů). V porovnání s rokem 2013 počet dokončených bytů klesl o 5,1 % (-1 284 bytů). K poklesu došlo u dokončených bytů v rodinných domech o 9,5 %, u bytů v domech bytových byl naopak nárůst o 6,2 %. Též se zvýšil počet dokončených bytů v nebytových budovách a bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor. Ostatní kategorie hlásí meziroční pokles.

Bylo dokončeno 13 510 rodinných domů a 209 domů bytových. Nové byty vznikly také v 17 nově dokončených budovách domovů-penzionů a domovů pro seniory, 1 484 stávajících bytových budovách a v 240 nebytových budovách. Na jeden nově dokončený bytový dům připadlo v průměru 30,7 nových bytů, u rodinných domů to byl 1 byt. Nové rodinné domy měly v průměru 1,8 podlaží, domy bytové 5,0.

Průměrná doba výstavby jedné dokončené budovy v roce 2014 byla 44 měsíců. Jeden rodinný dům se stavěl v průměru 42,8 měsíců, výstavba jednoho bytového domu trvala průměrně o rok méně, a to 29,9 měsíců. Nejdéle trvala výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům, v průměru téměř 5,5 let.

Dalším z ukazatelů, který charakterizuje dokončenou výstavbu, je hodnota investičních nákladů na výstavbu (dále jen hodnota). Celková hodnota všech nově dokončených bytů v České republice dosáhla v roce 2014 hodnoty 62,5 mld. Kč. Tato suma byla ve srovnání s rokem 2013 o 7,9 % nižší. Průměrné náklady připadající na jeden byt v roce 2014 byly 2,6 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 se snížily o 3,0 %. K poklesu došlo u bytů ve všech kategoriích s výjimkou bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 9,8 %. U bytů v novém rodinném domě byla průměrná hodnota bytu 3,3 mil. Kč a meziročně poklesla o 1,1 %. U bytů v bytových domech byla průměrná hodnota jednoho bytu 1,9 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 se snížila o 3,8 %. Tyto údaje však zastírají rozdíly v objemové i plošné velikosti jednotlivých domů a bytů, proto je při posuzování vývoje cen vhodnější přepočítání na plošné nebo objemové ukazatele. Průměrná hodnota 1 m3 kubatury nových rodinných domů byla v roce 2014 oproti roku 2013 o 0,7 % nižší a činila 4 447 Kč. U bytových domů byla průměrná hodnota 1 m3 obestavěného prostoru 5 372 Kč a meziročně vzrostla o 1,0 %. U průměrných hodnot 1 m2 obytné i užitkové plochy došlo k celkovému poklesu. V roce 2014 byla průměrná hodnota 1 m2 obytné plochy 34 626 Kč a klesla o 0,4 %, hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů činila 23 838 Kč a poklesla o 1,0 %. U rodinných domů vzrostla hodnota 1 m2 obytné plochy o 0,1 %, průměrná hodnota užitkové plochy zde byla o 1,4 % nižší. U bytů v bytových domech byl pokles o 4,6 %, respektive 2,8 %.

Ing. Petra Čuřínová
Vedoucí oddělení statistiky a bytové výstavby Českého statistického úřadu

Žádné komentáře:

Okomentovat