přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 17. srpna 2017

2Q - Dočasná mezikvartální stagnace nájmů v Praze


Na trhu bylo v rámci druhého pololetí přes 8 700 dostupných pronajímaných bytů. Průměrný nájem byl ve druhém čtvrtletí 19 949 Kč/měsíc, což je o zhruba 10 procent méně než v předchozím čtvrtletí, kdy se jednalo o hodnotu 21 941 Kč/měsíc. Výše nájmu se uvádí bez poplatků za byt. Medián byl 15 000 Kč/měsíc, tedy o necelých 10 procent méně než předtím, kdy dosáhnul výše 16 500 Kč/měsíc. 

Teprve další měsíce prokáží, zda se jedná o trend, kdy se začínají ceny snižovat, protože dosáhly již svého aktuálního stropu, nebo zda se jedná o nahodilý krátkodobý výkyv.
Výše průměrného nájmu byla ve druhém čtvrtletí 293 korun na m2 a medián 272 Kč/m2.

Průměrná výměra nabízeného bytu byla 70,23 m2, což je o 7 % méně než v předchozím čtvrtletí, kdy tato hodnota činila 75,3 m2. 

Zdrojem prezentovaných analýz jsou veřejně dostupné informace ze zhruba 20 nejvýznamnějších realitních serverů na českém trhu. Všechny prezentované výstupy jsou zatím analyzovány pro hl. město Praha, kterou jsme rozdělili stejně jako v případě primárního trhu na stejné části. Jedná se o městské obvody Praha 1 až Praha 10 nebo městské části Praha 1 až Praha 22. Do pražských analýz nezahrnujeme byty na území okresů Praha-východ nebo Praha-západ (evidujeme je do Středočeského kraje).
Nájemní dostupný byt je pro účely statistik charakterizován jako byt, který je možné pronajmout. Všechny získané byty ze zdrojových serverů jsou zbaveny více výskytů (duplicity apod.).
Poznámka: Z důvodů výrazných cenových extrémů budeme na počátku zveřejňovat průměr i střední hodnotu (medián).

Žádné komentáře:

Okomentovat