přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

úterý 8. srpna 2017

2Q - Průměrná cena za metr nepolevuje v růstu


Ve druhém čtvrtletí se ještě prohloubil význam páté městské části na celkové skladbě nabízených bytů. Jestliže v prvním kvartálu činil tento podíl 24, ve druhém už dosahoval 29,2 %. Ve srovnání s ostatními městskými částmi (bez Prahy 1 a Prahy 2) zde byla druhá nejvyšší průměrná cena na m2, když činila 95 208 Kč s DPH/m2. Odhadovaná hodnota nemovitostí určených k prodeji se zde proto také zvýšila o 19,3 % z původních 6,2 na 7,4 miliardy korun. 

Relativně daleko za pátou městkou částí jsou Praha 4 a 9 se 17procentním, resp. 15procentním podílem. V případě čtvrté městské části se odhadovaná hodnota nabízených nemovitostí mezikvartálně zvýšila o více než miliardu korun, v případě Prahy 9 pak o 0,8 miliardy korun.Za zaznamenání stojí mírně se zvyšující význam Prahy 8, kde se průměrná cena dostupných bytů vyšplhala na více než 92 000 Kč s DPH/m2. Tato městská část patří z pohledu bydlení dlouhodoběji k nejatraktivnějším městským částem. V předchozím čtvrtletí zde totiž tato průměrná cena převyšovala dokonce hranici 96 000 Kč s DPH/m2. 

Dlouhodobě silná je rovněž nabídka nového bydlení v Praze 10, kde se v průběhu celého prvního pololetí letos pohybovala okolo 10 %. Přesto však ze střednědobého hlediska sledujeme hluboký pokles významu Prahy 10 na celkové pražské nabídce nového bydlení. Dalšími městskými částmi, které v průběhu prvních šesti měsíců nabízely relativně vysoký objem nových bytů, byly dále Praha 7 a Praha 3. Ve třetím obvodu se přitom průměrná nabídka cena dokonce dostala již nad hranici 100 000 Kč s DPH/m2.

Žádné komentáře:

Okomentovat