přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

středa 12. srpna 2015

2Q 2015 - Nejnižší segment znovu na deseti procentech


V posledním období IIQ 2015 byl opět zřejmý rapidní nárůst nabídky nových bytů pohybujících se hluboko pod hranicí oddělující nízký segment od středního. Z dlouhodobého hlediska je zřejmé oslabování pozice středního segmentu.

Vysvětlení hledejme na obou tržních stranách. Jednak se s pozitivním trendem prodejů objevují nové projekty na obou pólech – vyšší standard i lowost; a jednak je třeba si uvědomit, že nejvíce zastoupeným segmentem prodaných bytů jsou právě okolo ceny 55.000 Kč s DPH / m2, kterých tak na trhu rapidně ubývá.


Nově jsme sestavili ukazatel, který zobrazuje detailnější rozložení nabídky do cenových skupin. Ty jsou vytvořeny v pravidelných intervalech po 10.000 Kč s DPH / m2 a ohraničené dvěma krajními extrémy (40.000 Kč s DPH / m2 a 100.000 Kč s DPH / m2).

Normální rozdělení ukazuje, že i přes slábnoucí podíl segmentu „45 – 60“ se fakticky nejvíce bytů na trhu (31 %) vyskytuje v rozmezí od 50 do 60.000 Kč s DPH / m2.
Téměř ¾ dostupných bytů na trhu nalezneme s průměrnou cenou 40 – 70.000 Kč s DPH / m2.Segmentace bytů dle průměrné ceny (základní)
  • nejnižší segment s cenou do 45 000 Kč s DPH / m2
  • střední segment s cenou od 45 000 do 60 000 Kč s DPH / m2 
  • vyšší segment s cenou nad 60 000 Kč s DPH / m2
Segmentace bytů dle průměrné ceny (detailní)
  • rozdělení skupiny dostupných bytů do segmentů po 10 000 Kč s DPH / m2, kdy za krajní segmenty byly zvoleny průměrné ceny 40 000 a 100 000 Kč s DPH / m2
Průměrnou cenu počítáme jako podíl celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Žádné komentáře:

Okomentovat