přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 8. října 2015

2Q 2015 - Stav rezidenčního trhu v regionech ČRNabídka dostupných bytů v regionech činí sumu cca 4200. Ty evidujeme ve 350 developerských projektech, kde se celkem vyskytuje okolo 10.000 bytů. Celkem odhadujeme hodnotu dostupných bytů v regionech ČR na 12,5 mld. Kč


Rozdělení v jednotlivých regionech znázorňuje graf, ve kterém zelená čísla vykazují nárůst dostupných bytů a naopak červená čísla upozorňují na pokles dostupných bytů v daném regionu. Vše ve srovnání s předchozím obdobím 1Q 2015.

Všechny změny se dějí v rozmezí nepatrných odchylek, což naznačuje pozvolný vývoj.


Průměrná cena celého trhu nepatrně vzrostla o 1,19 % a činí 41.710 Kč s DPH / m2. Graf znázorňuje úroveň průměrné ceny v regionech, stejně tak i pohyby cen v jednotlivých regionech, jako předchozí graf. Znovu se nejedná o velké výkyvy.

Zajímavé je sledovat regiony, v nichž byla průměrná cena podlahové plochy pod průměrnou cenou tržní, ty vykazují nárůst ceny. Naopak regiony s opačnou situací – nad tržní průměrnou cenou, vykazují pokles ceny.

Průměrnou cenu počítáme jako podíl Celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.


Ve druhém čtvrtletí bylo na regionálních trzích prodáno okolo 1250 nových bytů v developerských projektech (úbytek dostupných bytů). Ve srovnání s 1Q 2015 se jedná o  třetinový pokles, který může být způsoben sezónním výkyvem. Za celý půlrok bylo prodáno 2850 nových bytů.

Prodejně nejúspěšnější jsou dlouhodobě kraje profitující z dvou největších trhů Prahy a Brna, tedy Jihomoravský a Středočeský.

Vzhledem k náročnosti sběru dat z celé ČR se dosud stále jedná o odhadované výsledky. Zdrojem dat je monitoring cca 85 - 90 % trhu v regionech ČR. Prodeje jsou prozatím vyjadřovány jako úbytky dostupných bytů.

Žádné komentáře:

Okomentovat